Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
colectó identificó Diadumene lineata Elder, L. E.; Kumara, M. 2017-07-20 Diadumenidae YPM YPM IZ 100128 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Leptuca pugilator Elder, L. E.; Kumara, M. 2017-07-20 Ocypodidae YPM YPM IZ 100008 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Minuca pugnax Elder, L. E.; Kumara, M. 2017-07-20 Ocypodidae YPM YPM IZ 100009 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Diadumene lineata Elder, L. E.; Kumara, M. 2017-07-20 Diadumenidae YPM YPM IZ 100127 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Panopeus herbstii Elder, L. E.; Kumara, M. Eric A. Lazo-Wasem 2017-07-20 2017 Panopeidae YPM YPM IZ 099994 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Hydroides dianthus Elder, L. E.; Kumara, M. Edgar A. Lazo-Wasem 2017-07-20 2017 Serpulidae YPM YPM IZ 100129 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Clathria prolifera Elder, L. E.; Kumara, M. Eric A. Lazo-Wasem 2017-07-20 2017 Microcionidae YPM YPM IZ 100073 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Neanthes arenaceodentata Elder, L. E.; Kumara, M. Edgar A. Lazo-Wasem 2017-07-20 2017 Nereididae YPM YPM IZ 100131 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Pagurus longicarpus Elder, L. E.; Kumara, M. Lourdes M. Rojas 2017-07-20 2017 Paguridae YPM YPM IZ 100188 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Gammaridea Elder, L. E.; Kumara, M. Lourdes M. Rojas 2017-07-20 2017 Gammaridae YPM YPM IZ 100194 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Actiniaria Elder, L. E.; Kumara, M. Edgar A. Lazo-Wasem 2017-07-20 2017 YPM YPM IZ 100104 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Palaemonetes pugio Elder, L. E.; Kumara, M. Edgar A. Lazo-Wasem 2017-07-20 2017 Palaemonidae YPM YPM IZ 100048 PRESERVED_SPECIMEN