Datos de especímenes usados en

Pelletier, D., and J. R. K. Forrest. 2022. Pollen specialisation is associated with later phenology in Osmia bees (Hymenoptera: Megachilidae). Ecological Entomology. https://doi.org/10.1111/een.13211

Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
colectó Osmia Minckley & Minckley 1991-05-27 Megachilidae KU 1147326 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Osmia Minckley, Robert 1992-08-15 Megachilidae KU 1146905 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Osmia Minckley, Robert 1992-08-15 Megachilidae KU 1146906 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Osmia Minckley, Robert 1992-08-15 Megachilidae KU 1146907 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Osmia cordata C.A. Kearns & D. Oliveras R.L. Minckley 5/27/2003 2004 Megachilidae UCM UCMC 0064261 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Osmia bruneri C.A. Kearns & D. Oliveras R.L. Minckley 6/11/2003 2004 Megachilidae UCM UCMC 0064260 PRESERVED_SPECIMEN