Datos de especímenes usados en

Dallas, J. W., Harris, A., Reinbolt, J., & Warne, R. W. (2021). Ecology of the synanthropic mediterranean house gecko (Hemidactylus turcicus) at their northern invasion front. Urban Ecosystems. doi:10.1007/s11252-021-01136-0 https://doi.org/10.1007/s11252-021-01136-0

Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
identificó Hemidactylus turcicus L. Quate, S Quate Gregory J. Watkins-Colwell 1962-09-15 Gekkonidae YPM YPM HERR 017548 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Robert H. Barker Gregory J. Watkins-Colwell 1975-11-09 2003 Gekkonidae YPM YPM HERR 007526 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus L. Quate, S Quate Gregory J. Watkins-Colwell 1962-09-15 Gekkonidae YPM YPM HERR 017546 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Robert H. Barker Gregory J. Watkins-Colwell 1975-11-09 2003 Gekkonidae YPM YPM HERR 007525 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Robert H. Barker Gregory J. Watkins-Colwell 1975-10-02 2003 Gekkonidae YPM YPM HERR 007522 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Robert H. Barker Gregory J. Watkins-Colwell 1975-11-09 2003 Gekkonidae YPM YPM HERR 007527 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Robert H. Barker Gregory J. Watkins-Colwell 1975-10-16 2003 Gekkonidae YPM YPM HERR 007524 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Christopher Maser Gregory J. Watkins-Colwell 1964-02-02 Gekkonidae YPM YPM HERR 006805 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Christopher Maser Gregory J. Watkins-Colwell 2001 Gekkonidae YPM YPM HERR 006839 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus Robert H. Barker Gregory J. Watkins-Colwell 1975-11-09 2003 Gekkonidae YPM YPM HERR 007528 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Hemidactylus turcicus L. Quate, S Quate Gregory J. Watkins-Colwell 1962-09-15 Gekkonidae YPM YPM HERR 017547 PRESERVED_SPECIMEN