Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo
colectó identificó Rubus chamaemorus Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Rosaceae O 474373
colectó identificó Chamaenerion angustifolium Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Onagraceae O 544032
colectó identificó Micranthes stellaris Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Saxifragaceae O 551502
colectó identificó Veronica alpina Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Plantaginaceae O 622161
colectó identificó Ranunculus glacialis Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Ranunculaceae O 706050
colectó identificó Eriophorum angustifolium Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Cyperaceae O 871705
colectó identificó Avenella flexuosa Jon Ous Jon Ous 1942 1942-08-07 Poaceae O 876728
colectó identificó Oxyria digyna Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Polygonaceae O 277661
colectó identificó Phyllodoce caerulea Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Ericaceae O 409763
colectó identificó Rubus chamaemorus Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Rosaceae O 474374
colectó identificó Micranthes stellaris Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Saxifragaceae O 551503
colectó identificó Veronica alpina Jon Ous Jon Ous 1942 1942-08-07 Plantaginaceae O 622162
colectó identificó Ranunculus glacialis Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Ranunculaceae O 706051
colectó identificó Cerastium cerastoides Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Caryophyllaceae O 807923
colectó identificó Silene dioica Jon Ous Jon Ous 1942 1942-08-07 Caryophyllaceae O 814240
colectó identificó Anthoxanthum nipponicum Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Poaceae O 874488
colectó identificó Hieracium alpinum Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Asteraceae O 921179
colectó identificó Bistorta vivipara Jon Ous Jon Ous 1942 1942-08-07 Polygonaceae O 275268
colectó identificó Oxyria digyna Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Polygonaceae O 277662
colectó identificó Oxyria digyna Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Polygonaceae O 277680
colectó identificó Alchemilla alpina Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Rosaceae O 300007
colectó identificó Phyllodoce caerulea Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-25 Ericaceae O 409764
colectó identificó Micranthes stellaris Jon Ous Jon Ous 1941 1941-07-31 Saxifragaceae O 551504
colectó identificó Anthoxanthum nipponicum Jon Ous Jon Ous 1942 1942-08-07 Poaceae O 874489