Datos de especímenes usados en

Benson, C. W., M. R. Sheltra, P. J. Maughan, E. N. Jellen, M. D. Robbins, B. S. Bushman, E. L. Patterson, et al. 2023. Homoeologous evolution of the allotetraploid genome of Poa annua L. BMC Genomics 24. https://doi.org/10.1186/s12864-023-09456-5

Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Base del Registro
colectó Poa annua Polunin, Nicholas 1937-09-01 Poaceae NHMD NHMD797182 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Poa annua Polunin, Nicholas 1937-07-04 Poaceae NHMD NHMD802911 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Poa annua Polunin, Nicholas 1937-07-12 Poaceae NHMD NHMD802910 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Poa annua Polunin, Nicholas 1937-07-07 Poaceae NHMD NHMD802908 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Poa annua Polunin, Nicholas 1937-09-01 Poaceae NHMD NHMD802907 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Poa annua Polunin, Nicholas 1937-07-07 Poaceae NHMD NHMD797178 PRESERVED_SPECIMEN