Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
colectó identificó Acarospora fuscescens William A. Weber; Sam Shushan W.A. Weber 1956-03-27 1958 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000203 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber W.A. Weber 1956-05-15 1956 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000171 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber W.A. Weber 1974-04-28 1974 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000486 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber W.A. Weber 1957-02-18 1969 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000200 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscescens William A. Weber W. A. Weber 1956-03-27 1959 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000442 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora obpallens William A. Weber W.A. Weber 1957-03-25 1957 Acarosporaceae COLO COLO-L-0009436 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber; H. Vogelmann, L. Charlette W. A. Weber 1959-08-22 1959 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000430 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata Sam Shushan; William A. Weber William A. Weber 1959-03-12 1959 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000159 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora novomexicana William A. Weber W.A. Weber 1964-07-29 1999-00-00 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000515 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora glaucocarpa William A. Weber; J. Langenheim W.A. Weber 1955-08-21 1955 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000471 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora janae William A. Weber; Sam Shushan W.A. Weber 1956-03-26 1958 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000435 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber W. A. Weber 1974-04-23 1974 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000492 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora glaucocarpa William A. Weber; S. Shushan W. A. Weber 1956-03-26 1956 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000487 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber; Gregory Kunkel W.A. Weber 1973-10-06 1973 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000326 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora novomexicana William A. Weber; S. Shushan W. A. Weber 1950-03-05 1999 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000550 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber; Robert Bye W. A. Weber 1977-07-27 1977 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000472 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora glaucocarpa William A. Weber W. A. Weber 1959-07-29 1959 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000548 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber W.A. Weber 1957-02-18 1959 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000151 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber W.A. Weber 1975-06-05 1975 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000429 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora novomexicana William A. Weber; C. Rector, D. Kennedy W.A. Weber 1983-06-29 1999 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000545 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora glaucocarpa William A. Weber W.A. Weber 1959-07-25 1959 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000554 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora fuscata William A. Weber; Gregory Kunkel W. A. Weber 1973-10-06 1973 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000314 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora novomexicana William A. Weber W. A. Weber 1953-07-23 1999 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000579 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora novomexicana William A. Weber; Sam Shushan W.A. Weber 1956-03-27 2009 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000598 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora schleicheri William A. Weber; G. Kunkel W.A. Weber 1973-01-12 1973 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000709 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Acarospora schleicheri William A. Weber; L. A. Charette 6 W. A. Weber 1962-10-06 1962 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000778 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Pleopsidium chlorophanum Sam Shushan W.A. Weber 1957-09-17 1990 Acarosporaceae COLO COLO-L-0001186 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Acarospora strigata M. L. Matoon W. A. Weber 1951-12-28 13.1.1958 Acarosporaceae COLO COLO-L-0000835 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Acarospora veronensis Sam Shushan W. A. Weber 1957-09-04 1959-00-00 Acarosporaceae COLO COLO-L-0001140 PRESERVED_SPECIMEN
identificó Pleopsidium chlorophanum R.D. Worthington W. A. Weber 1979-12-16 1999 Acarosporaceae COLO COLO-L-0001179 PRESERVED_SPECIMEN