Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo
colectó identificó Isopterygiopsis pulchella W. A. Weber; R. C. Wittmann W. A. Weber 2001-07-22 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028308
colectó identificó Isopterygiopsis pulchella W. A. Weber; Kjeld Holmen W. A. Weber 1960-08-19 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028332
colectó identificó Plagiothecium laetum W. A. Weber W. A. Weber 1955-07-20 1970 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041682
colectó identificó Plagiothecium denticulatum W. A. Weber W.A. Weber 1939-08-15 1939-08-15 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041548
colectó identificó Plagiothecium denticulatum W. A. Weber W. A. Weber 1939-08-24 1939 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041659
colectó identificó Plagiothecium laetum W. A. Weber; A. Vaarama and K. Khanna Weber 1963-09-25 1970-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041639
colectó identificó Plagiothecium denticulatum W. A. Weber; R. C. Wittmann W. A. Weber 2001-07-24 2004 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041527
colectó identificó Plagiothecium denticulatum W. A. Weber; A. E. Porsild & Kjeld Holmen W. A. Weber 1960-08-15 1970 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041533
colectó identificó Plagiothecium denticulatum W. A. Weber; T. Koponen, P. Nelson W. A. Weber 1972-08-08 2004-03-19 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041474
colectó identificó Plagiothecium denticulatum W. A. Weber Weber 1963-06-23 1970-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041498
colectó identificó Plagiothecium denticulatum var. obtusifolium W. A. Weber W. A. Weber 1952-07-01 1970 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041539
colectó identificó Plagiothecium denticulatum Weber, W.A. Weber, W.A. 1967-10-26 Plagiotheciaceae NE NE 51517
colectó identificó Plagiothecium William A. Weber W.A. Weber 1946-08-20 1946-08-20 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041829
colectó identificó Plagiothecium William A. Weber W. A. Weber 1960-08-00 1960 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041817
colectó identificó Plagiothecium William A. Weber W.A. Weber 1946-08-20 1946-08-20 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041811
colectó identificó Plagiothecium undulatum William A. Weber W. A. Weber 1945-11-06 1945 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041742
colectó identificó Plagiothecium denticulatum William A. Weber; Guido Pontecorvo W. A. Weber 1956-07-14 1970 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041482
colectó identificó Plagiothecium laetum William A. Weber W. A. Weber 1955-07-20 1970-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041687
colectó identificó Plagiothecium undulatum William A. Weber W. A. Weber 1946-05-31 1946 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0041722
identificó Isopterygium pulchellum J.A. Allen W.A. Weber 1899-06-29 1975 Plagiotheciaceae USU UTC00141035
identificó Isopterygiopsis pulchella Horoshi Inoue W. A. Weber 1973-08-04 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028344
identificó Isopterygiopsis pulchella Clare L. Stiverson W. A. Weber 1951-03-21 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028368
identificó Isopterygiopsis pulchella C. S. Crandall W. A. Weber 1894-07-07 2002 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028314
identificó Isopterygiopsis pulchella S. Flowers W. A. Weber 1964-08-21 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028356
identificó Isopterygiopsis pulchella Frederick J Hermann W. A. Weber 1970-08-23 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028381
identificó Isopterygiopsis pulchella [no data] W.A. Weber 2002 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028435
identificó Isopterygiopsis pulchella Frederick J Hermann W. A. Weber 1975-07-01 2002 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028375
identificó Isopterygiopsis pulchella Geneva Sayre W. A. Weber 1936-08-07 2002 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028350
identificó Isopterygiopsis pulchella K. R. Khanna W. A. Weber 1965-07-20 2002-00-00 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028326
identificó Isopterygiopsis pulchella Walter Kiener W. A. Weber 1938-08-23 2002 Plagiotheciaceae COLO COLO-B-0028338