Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo
colectó Bursera fagaroides A. Flores; J.P. Rebman; D.J. Pinkava A. Flores 1998-05-24 Burseraceae DICTUS-USON 06184 NO APLICA
colectó Bursera microphylla D. J. Pinkava; Brown; L. A. McGill; McLeod E. LEHTO 1971-09-18 Burseraceae ENCB-IPN NO DISPONIBLE NO APLICA
colectó Bursera microphylla D. J. Pinkava J. Rzedowski 1973-02-03 Burseraceae ENCB-IPN NO DISPONIBLE NO APLICA
colectó Bursera laxiflora D. J. Pinkava; Brown; L. A. McGill; McLeod E. LEHTO 1971-09-18 Burseraceae ENCB-IPN NO DISPONIBLE NO APLICA
colectó Bursera D. J. Pinkava; Lyle McGill, Roy Brown 1972-07-30 Burseraceae DES DES00004125
colectó Bursera microphylla A.Gray D. J. Pinkava E. Lehto 1973-02-03 Burseraceae NY 1210648
colectó Bursera microphylla A.Gray D. J. Pinkava E. Lehto 1973-02-03 Burseraceae NY 1210649
colectó Bursera microphylla D. J. Pinkava E. Lehto 1974-05-24 Burseraceae ASU ASU0038624
colectó Bursera odorata E. Lehto; D.J. Pinkava, B. Parfitt, T. Reeves 1977-07-21 Burseraceae ASU ASU0038628
colectó Bursera odorata D. J. Pinkava; McGill, Reeves, Nash 1976-06-15 Burseraceae ASU ASU0038627
colectó Bursera L. McGill; D.J. Pinkava 1970-03-30 Burseraceae ASU ASU0038544
colectó Bursera microphylla Reeves, T.; D. J. Pinkava, J.B. Rodriguez 1977-02-12 Burseraceae ASU ASU0081839