Datos de especímenes usados en

Lopes, D., E. de Andrade, A. Egartner, F. Beitia, M. Rot, C. Chireceanu, V. Balmés, et al. 2023. FRUITFLYRISKMANAGE: A Euphresco project for Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) risk management applied in some European countries. EPPO Bulletin. https://doi.org/10.1111/epp.12922

Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Base del Registro
colectó Bactrocera (Bactrocera) moluccensis (Perkins, 1939) Hermann Rolle Tephritidae NHMUK BMNH(E)533115 type PRESERVED_SPECIMEN
colectó Bactrocera (Javadacus) depressa (Shiraki, 1933) Hermann Rolle 1910 Tephritidae NHMUK BMNH(E)1440502 PRESERVED_SPECIMEN