Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
colectó identificó Carex arenaria P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-06-07 Cyperaceae O 2106673 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Salix ×calodendron P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-04-24 Salicaceae O 2172524 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Alnus glutinosa P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-02-16 Betulaceae O 2162558 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Juncus acutiflorus P. D. Sell P. D. Sell 1965 1965-08-09 Juncaceae O 2100907 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Veronica chamaedrys P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-05-23 Plantaginaceae O 2246597 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Lamium hybridum P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-09-06 Lamiaceae O 2249417 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Fumaria officinalis P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-06-28 Papaveraceae O 2133363 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Lotus glaber P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-07-27 Fabaceae O 2149690 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Ulmus glabra x minor P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-02-22 Ulmaceae O 2164666 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Carpinus betulus P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-06-28 Betulaceae O 2167096 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Populus nigra P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-07-28 Salicaceae O 2173161 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Ranunculus bulbosus P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-05-23 Ranunculaceae O 2137541 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Populus tremula P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-04-24 Salicaceae O 2173127 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Schoenoplectus tabernaemontani P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-08-17 Cyperaceae O 2113248 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Salix cinerea P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-03-17 Salicaceae O 2172319 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Populus tremula P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-04-24 Salicaceae O 2173129 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Glechoma hederacea P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-06-13 Lamiaceae O 2249863 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Centaurium erythraea P. D. Sell P. D. Sell 1964 1964-07-13 Gentianaceae O 2240943 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Euphorbia helioscopia P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-09-06 Euphorbiaceae O 2175360 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Salix cinerea P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-05-25 Salicaceae O 2172318 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Salix viminalis P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-03-17 Salicaceae O 2170437 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Sorbus aria P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-06-07 Rosaceae O 2160951 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Cytisus scoparius P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-04-17 Fabaceae O 2147046 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Ranunculus sardous P. D. Sell P. D. Sell 1965 1965-06-22 Ranunculaceae O 2136453 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Genista anglica P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-05-30 Fabaceae O 2146115 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saxifraga granulata P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-05-30 Saxifragaceae O 2140652 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Alopecurus geniculatus P. D. Sell P. D. Sell 1965 1965-06-22 Poaceae O 2111249 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Luzula forsteri P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-06-07 Juncaceae O 2102221 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Lamium album P. D. Sell P. D. Sell 1962 1962-05-23 Lamiaceae O 2249622 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Populus ×canadensis P. D. Sell P. D. Sell 1961 1961-09-06 Salicaceae O 2173202 PRESERVED_SPECIMEN