Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
colectó Sargassum fluitans (Børgesen) Børgesen Pease CE; Butler E 1900-06-18 Sargassaceae L.4036223 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Rhizoclonium hieroglyphicum Eloise Butler Cladophoraceae YPM YU.091801 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Nostoc caeruleum Eloise Butler 1903-09-19 Nostocaceae YPM YU.092249 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Pithophora varia Eloise Butler Cladophoraceae YPM YU.092066 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Rhizoclonium riparium Eloise Butler Eloise Butler Cladophoraceae TRH 14979 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Pithophora varia Wille Eloise Butler Eloise Butler Cladophoraceae TRH 15279 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Nostoc coerulum Eloise Butler Eloise Butler 1903 TRH 15484 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Plocamium cartilagineum (L.) Dixon Butler E; Polley JM 1901-07-01/1901-07-31 Plocamiaceae L.4075316 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Nostoc coeruleum Lyngb. Butler E 1903-09-19 L.3939330 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Tetraspora lubrica (Roth) C.Agardh var. lacunosa (Duby) Chauv. ex Bréb. Butler E; Polley J 1901-07-16 Tetrasporaceae L.3999439 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Odonthalia aleutica (C.Agardh) J.Agardh Butler E; Polley JM 1901-07-01/1901-07-31 Rhodomelaceae L.4059288 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Pithophora varia Wille Butler E Cladophoraceae L.3997976 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Farlowia mollis (Harv. & Bailey) Farl. & Setch. Butler E; Polley JM 1901-07-01/1901-07-31 Dumontiaceae L.4053764 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Dalea leporina Butler, Eloise 1909-09-00 Fabaceae MIN 141497 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Antithamnionella spirographidis (Schiffn.) E.M.Woll. Butler E; Polley JM 1901-07-01/1901-07-31 Ceramiaceae L.4028668 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Elachista fucicola Pease, C. E.; Butler, E. 1891-08 Chordariaceae VT UVMVT306333 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Rhizoclonium hieroglyphicum Eloise Butler Cladophoraceae MICH 731723 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Pithophora varia Eloise Butler Cladophoraceae MICH 731217 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Rhizoclonium hieroglyphicum Eloise Butler Cladophoraceae MICH 731699 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Pediomelum argophyllum Butler, Eloise 1883-07-12 Fabaceae MIN 142124 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Rotala ramosior Butler, Eloise 1909 Lythraceae MIN 158703 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Salix serissima Butler, Eloise 1916-00-00 Salicaceae MIN 96681 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Salix serissima Butler, Eloise 1916-00-00 Salicaceae MIN 96680 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Crotalaria sagittalis Butler, Eloise 1884 Fabaceae MIN 137025 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Dalea leporina Butler, Eloise 1909-09-00 Fabaceae MIN 141496 PRESERVED_SPECIMEN