Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Basis Of Record
colectó identificó Dictyota Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Dictyotaceae TRH 5627 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Lygodium volubile Butler, Eloise 1891-07-00 Lygodiaceae MIN 50533 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Adiantum deltoideum Butler, Eloise 1894-07-00 Pteridaceae MIN 50686 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Asplenium erosum Butler, Eloise 1894-07-00 Aspleniaceae MIN 50906 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Hemionitis palmata Butler, Eloise 1894-07-00 Pteridaceae MIN 57069 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Diplazium oreophilum Butler, Eloise 1894-00-00 Athyriaceae MIN 52033 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Asplenium formosum Butler, Eloise 1894-07-00 Aspleniaceae MIN 50915 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Cyathea arborea Butler, Eloise 1891-07-00 Cyatheaceae MIN 54329 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Adiantum latifolium Butler, Eloise 1890-07-00 Pteridaceae MIN 50709 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Fadyenia prolifera Butler, Eloise 1894-07-00 Tectariaceae MIN 57752 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Diplazium grandifolium Butler, Eloise 1894-07-00 Athyriaceae MIN 53327 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Gleichenia pectinata Butler, Eloise 1894-07-00 Gleicheniaceae MIN 50579 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Diplazium oreophilum Butler, Eloise 1894-00-00 Athyriaceae MIN 52034 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Adiantum pulverulentum Butler, Eloise 1890-06-00 Pteridaceae MIN 50810 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Caulerpa juniperoides J.Agardh Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Caulerpaceae TRH 5622 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Lycopodium cernuum Butler, Eloise 1894-00-00 Lycopodiaceae MIN 55130 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Amansia multifida J.V.Lamouroux Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Rhodomelaceae TRH 5639 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Liagora decussata Montagne Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Liagoraceae TRH 5634 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Bryothamnion triangulare (J.F.Gmelin) Kützing Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 TRH 5640 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Galaxaura cylindrica Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Galaxauraceae TRH 5686 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Galaxaura rugosa Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Galaxauraceae TRH 5685 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Jania capillacea Harvey Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Corallinaceae TRH 5704 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Ulva fasciata Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Ulvaceae TRH 5795 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Spermothamnion gorgoneum (Montagne) Bornet Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Wrangeliaceae TRH 14654 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Haliseris delicatula (J.V.Lamouroux) C.Agardh Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Dictyotaceae TRH 14707 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Spirulina major Eloise Butler, Jessie Maria Polley Eloise Butler, Jessie Maria Polley 1891 Spirulinaceae TRH 15415 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Caulerpa plumaris cf. var. longiseta Bory Cora E. Pease, Eloise Butler Frank Shipley Collins 1894 Caulerpaceae TRH 5558 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Cymopolia barbata (Linnaeus) J.V.Lamouroux Cora E. Pease, Eloise Butler Cora E. Pease, Eloise Butler 1894 Dasycladaceae TRH 5559 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Cymopolia barbata (L.) J.V.Lamour. Pearse CE; Butler E 1894-07-01/1894-07-31 Dasycladaceae L.4098303 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Bryothamnion triquetrum (S.G.Gmel.) M.Howe Pease CE; Butler E 1894-07-01/1894-07-31 Rhodomelaceae L.4034623 PRESERVED_SPECIMEN