Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Base del Registro
colectó identificó Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. Špaček,J. J. Špaček 1978-10-25 Pleurotaceae BRNU 644674 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Geranium pratense L. Špaček,J., Blecha,S. & Holčáková,M. Pavel Dřevojan 1979-08-07 Geraniaceae BRNU 516143 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Geranium pratense L. Špaček,J., Blecha,S. & Holčáková,M. Pavel Dřevojan 1979-08-07 Geraniaceae BRNU 516144 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Geranium pratense L. Špaček,J., Blecha,S. & Holčáková,M. Pavel Dřevojan 1979-08-07 Geraniaceae BRNU 516146 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Geranium pratense L. Špaček,J., Blecha,S. & Holčáková,M. Pavel Dřevojan 1979-08-07 Geraniaceae BRNU 516145 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Geranium pratense L. Špaček,J., Blecha,S. & Holčáková,M. Pavel Dřevojan 1979-08-07 Geraniaceae BRNU 516147 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Marasmius Fr. Špaček,J. J. Špaček 1977-09-29 Marasmiaceae BRNU 644664 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Pleurotus (Fr.) P. Kumm. Špaček,J. D. Dvořák 1978-09-14 Pleurotaceae BRNU 644685 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl. Špaček,J. J. Špaček 1977-09-16 Meruliaceae BRNU 635508 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. Špaček,J. Z. Pouzar 1975-09-04 Coniophoraceae BRNU 635902 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Phellinus igniarius (L.) Quél. Špaček,J. J. Špaček 1978-09-14 Hymenochaetaceae BRNU 635221 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Špaček,J. J. Špaček 1977-09-29 Stereaceae BRNU 635420 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Špaček,J. F, Kotlaba 1977-09-14 Stereaceae BRNU 635419 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Aurantiporus fissilis (Berk. & M. A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden Špaček,J. J. Salaš 1978-10-25 Meruliaceae BRNU 635337 PRESERVED_SPECIMEN
colectó Aurantiporus fissilis (Berk. & M. A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden Špaček,J. J. Salaš 1977-09-27 Meruliaceae BRNU 635336 PRESERVED_SPECIMEN